fbpx

Renditingimused

Sõiduki kasutamine ja vajalikud dokumendid

Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult. Sõidukis on suitsetamine keelatud. Matkakodu pere armastab väga lemmikloomi. Kui soovite oma lemmiku kaasa võtta siis tuleb see eelnevalt meiega kokku leppida. Sõidukit on keelatud kasutada tasulise teenuse osutamiseks ja teiste sõidukite pukseerimiseks. Samuti on keelatud sõiduki üleandmine kolmandatele isikutele. Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 25 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba juhistaaziga vähemalt 5 aastat. Sõidukit võib kasutada ainult Euroopa Liidus (k.a Norra, Šveits, Lichtenstein, Andorra).

Broneerimine ja Tagatisraha

Broneeringu kinnituseks on broneerimistasu laekumine Matkakodu OÜ arvele. Broneerimistasu on 350€. Broneeringu muutmine või tühistamine  on võimalik  kuni 60 päeva enne rendiperioodi algust. Hilisema  tühistamise korral  broneerimistasu ei tagastata. Tagatisraha on kokku  700 €, millest broneerimisel tasutakse 350 € ja ülejäänud tasutakse sõiduki üleandmisel. Tagatisraha suurus katab kasko põhiomavastutuse. Tagatisraha tagastatakse 3 päeva jooksul peale sõiduki tagastamist juhul kui sõidukil ei avastata varjatud vigu, sõiduk on puhas ja terve ning puuduvad nõuded kolmandatelt osapooltelt. Hiljem esitatud nõuded (parkimistrahvid, liiklustrahvid jne) kuuluvad Rentniku poolt täielikule hüvitamisele.

Sõiduki Üleandmine ja Tagastamine

Rendiperiood algab esimesel rendipäeval kell 09.00 ja lõppeb viimasel rendipäeval hiljemalt kell 19.00 , kui ei ole kokku lepitud teisiti. Tehniliselt korras ja puhas Matkaauto antakse Rentnikule täis kütusepaagi-, täidetud veepaagi- , tühja reoveepaagi- ning tühja wc kassetiga. Matkaauto üleandmisel fikseeritakse  kõik sõiduki olemasolevad vigastused ja puudused. Sõidukit vastu võttes soovitame Teil see hoolikalt üle vaadata ning fikseerida avastatud vigastused ning puudujäägid (sh kriimustused, puuduv või katkine varustus jms), vastasel juhul võite jääda vastutavaks vigastuste/puuduste eest, mis olid sõidukil juba enne Teie kasutusse andmist. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud ajal ja kohas samas seisukorras kui see vastu võeti (va. välispesu). Sõiduki mittetagastamisele kokkulepitud ajal ja kohas võib rendileandja teavitada politseid sõiduki kadumisest ja kuulutada sõiduki tagaotsitavaks. Rendiperioodi ületamisel ilma rendileandja nõusolekuta, on Rentnikult õigus nõuda kahekordset renditasu ületatud aja eest ja järgmise Rentniku kahjude korvamist. 

Kui sõiduk ei ole piisavalt hästi koristatud siis on Rendileandjal on õigus kulud tagatisrahast kinni pidada. Sisekoristuse hind 75 €, wc kasseti tühjendamine 25 €, reoveepaagi tühjendamine 25 €, lisavarustuse puhastamine 25 €. Sõiduk tuleb tagastada täis kütusepaagiga, puuduva kütuse maksumuse võib Rendileandja tagatisrahast kinni pidada. Sõiduki tagastamisel teostavad Rentnik ja Rendileandja sõiduki esmase ülevaatuse. Vajadusel annab Rendileandja peale sõiduki välipesu, ning lisavarustuse ja tehnika põhjaliku kontrolli tagasisidet ilmnenud puudustest. Vead, mis tekkisid rendiperioodil, hüvitab Rentnik autoesinduse hinnakirja alusel ja peetakse kinni tagatisrahast.    

Kindlustus ja Rentniku Vastutus

Matkaauto rendi hind sisaldab kaskokindlustust liiklusõnnetuse ja vandalismi puhul omavastutusega 700 €, varguse korral on Rentniku omavastutus 15% sõiduki omahinnast. Ärandamise, varguse või röövimise korral on Rentnik kohustatud sündmuse fikseerima koheselt kohalikus politseis ja teavitama sellest ka rendileandjat. Ärandamise või varguse korral on Rentnik kohustatud esitama sõiduki võtmed ja registreerimistunnistuse. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab Rentnik täielikku materiaalset vastutust. Vale või ebakvaliteetse kütuse tankimisest tekitatud kahju korvab Rentnik. Sõidukist lahkudes on Rentnik kohustatud lukustama kõik uksed, sulgema aknad ja luugid, ning eemaldama nähtavatelt kohtadelt sõidukis olevad väärtesemed. Sõidukisse ei tohi  jätta sõiduki registreerimistunnistust, rendilepingut ja sõiduki võtmeid. Kui Rentnik on rikkunud või kahjustanud sõidukit, mis ei ole kaetud kindlustuslepinguga või ei esita kindlustuse nõutud dokumente, hüvitab üürnik kahju täies ulatuses. 

Rendihind

Rendihind sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. 

Lepingu Kehtivus

​Allkirjastatud rendileping ja renditingimused on siduvad ka juhul, kui Rentnik ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame alati tutvuda renditingimustega ja rendilepinguga ning vajadusel tingimusi täpsustada. Trahv rendilepingu või renditingimuste rikkumise eest 500 €. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Rentniku ja Rendileandja vahel läbirääkimiste teel. Kui Rentnik ja Rendileandja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused kohtus.

Tekkis Küsimusi?

Shopping Cart